Renesse goes USA

Van alles te doen op de zomermarkt in Renesse!

Vanaf 13:00 uur Rock 'n Rollen met ons, gezellig!

Dance to the Sixties komt ook een demonstratie geven, geweldig!

Zet het alvast in je agenda, nader info volgt nog.